Ubezpieczenie NNW – zakres i zalety polis wypadkowych

Zadaniem ubezpieczeń jest przede wszystkim ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami w życiu osobistym i zawodowym. Jednym z produktów, które mogą skutecznie przyczynić się do realizacji tego celu, jest ubezpieczenie NNW do kupienia online. Szeroki zakres zdarzeń, które mogą być objęte ochroną tego typu, powoduje przy tym, że na rynku dostępne są różnorodne warianty polis, zapewniających ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie NNW – zakres

Najczęstszym powodem wykupienia polisy tego typu jest chęć uniknięcia finansowych konsekwencji własnego wypadku. Zdarzenie tego typu wiąże się zwykle z licznymi, niekorzystnymi następstwami dla poszkodowanego. Wśród wydatków, jakie musi on wówczas ponieść, wymienić można przykładowo koszty:

– leczenia,

– rehabilitacji,

– zakupu specjalistycznego wyposażenia (na przykład w przypadku problemów z poruszaniem się).

Dodatkowo, jeżeli wypadek ma poważniejsze następstwa, można liczyć się z utratą sprawności fizycznej. Odszkodowanie, zapewnione przez ubezpieczenie NNW może wówczas pokryć przykładowo koszty dostosowania domu lub mieszkania do nowych potrzeb ubezpieczonej osoby lub jej przekwalifikowania się (jeżeli uraz, związany z wypadkiem, wyklucza wykonywanie dotychczasowego zawodu). Niekiedy dochodzi też do całkowitej utraty przez ubezpieczonego zdolności do wykonywania pracy zarobkowej – w takiej sytuacji polisa NNW zapewnia mu odszkodowanie, które pozwala łagodzić skutki wystąpienia tak znacznego ubytku w dochodach. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym oznacza natomiast zwykle wypłatę odszkodowania dla wskazanej osoby (zwykle członka rodziny) – ma ono pomóc jej materialnie w tej ciężkiej sytuacji życiowej.

Ubezpieczenie NNW – zalety

Warto zwrócić uwagę, że polisa ta działa w sytuacjach, których ryzyko wystąpienie jest spore – wypadki, mogące skutkować opisanymi wyżej konsekwencjami, są wszak na porządku dziennym. Z tego powodu ubezpieczenie NNW daje osobie ubezpieczonej wysoki komfort psychiczny: w razie nieszczęśliwego zdarzenia może ona liczyć na znaczące wsparcie materialne z tytułu wykupionej polisy tego typu. Ubezpieczenie takie jest również znakomitym sposobem na ochronę osób bliskich ubezpieczonemu przed ryzykiem, związanym z jego potencjalną śmiercią lub kalectwem, wynikłym z wypadku. W związku z tym wiele osób, dbających o dobro rodziny, decyduje się na zakup polisy NNW.

Na rynku funkcjonuje przy tym szereg produktów, oferujących różne zakresy ochrony. Dzięki temu osoby, które chcą skorzystać z ubezpieczeń NNW nie powinny mieć problemu z doborem produktu, idealnie dopasowanego do własnych potrzeb.